Οι άνθρωποι μας

Καθημερινά στην υπηρεσία των γερόντων, με αγάπη και ευαισθησία