Δραστηριότητες- Ψυχαγωγία Φροντίδα Ηλικιωμένων

εξειδικευμένα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης