ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ