Το Όραμα μας

Να εξασφαλίσουμε στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας μία αξιοπρεπή ποιότητα ζωής σε ένα φιλόξενο, οικογενειακό, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.