Συνεργασίες με ΜΚΟ

Για την ψυχαγωγία και την δραστηριοποίηση των ωφελουμένων που συνεργαζόμαστε