ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΜΟΑΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ