ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ! Τιμήσαμε την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου και στις μονάδες μας, με κατασκευές, ζωγραφιές, στολίσαμε και θυμηθήκαμε γεγονότα εκείνων των ημερών.